TVVL


TVVL, hét platform voor mens en techniek, is er trots op een topautoriteit als Rifkin naar Nederland te hebben gehaald voor dit bijzondere evenement. De visie van Rifkin sluit namelijk naadloos aan op het TVVL jaarthema van 2016: ‘Smart Cities – build by technology’.

TVVL functioneert als platform voor kennisdeling, kennisontwikkeling en kennisoverdracht voor mensen die affiniteit hebben met gebouwgebonden installaties en voorzieningen.Deling vindt plaats in verschillende vormen en samenstellingen. Voor en door leden. Overdracht vindt plaats door middel van opleidingen, cursussen, handboeken, publicaties en lezingen. TVVL is hiermee uitgegroeid tot een belangrijk kennis- en opleidingsinstituut voor de installatiesector. TVVL Magazine is toonaangevend en wordt breed verspreid onder leden, bedrijven en verwante instanties binnen de sector.

Meer dan een halve eeuw bundeling van kennis
De vereniging gelooft in de kracht van kennis als motor van technologische innovatie in de sector. TVVL ambieert hiervoor hét platform te zijn voor individu en bedrijfsleven. De vereniging is opgericht in 1959 en telt ongeveer 1.000 persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden. Mensen uit verschillende disciplines hebben op diverse niveaus binnen onze vereniging contact. Dat is de kracht van TVVL. Zowel technisch adviseurs, installateurs, wetenschappelijk onderzoekers, architecten en fabrikanten als importeurs, eigenaren en gebruikers van gebouwen en ook studenten profiteren van de technische kennis en ervaring en het uitgebreide netwerk waartoe het TVVL-platform toegang biedt.

Persoonlijk lid worden
Heeft u hbo werk- of denkniveau en bent u in één of meer sectoren van ons vakgebied actief, dan kunt u zich aanmelden als persoonlijk lid. De vereniging verwacht van haar leden dat zij op grond van kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de doelstellingen van TVVL (het bevorderen van wetenschap en techniek op het gebied van installaties in gebouwen). Het bestuur toetst uw aanvraag op basis van de door u opgegeven kwalificaties.

De kosten voor het persoonlijk lidmaatschap bedragen € 143,00 per jaar (2015 incl. BTW), inclusief een abonnement op het maandblad TVVL Magazine. Het eerste jaar vindt verrekening naar rato van het aantal maanden plaats.
INSCHRIJVEN

Studentlid worden
Ben je student aan een TU- of hbo-instelling in het vakgebied van TVVL, dan kun je tegen een sterk gereduceerd tarief lid worden. De kosten voor het studentenlidmaatschap bedragen € 21,00 per jaar (incl. BTW), inclusief een abonnement op het maandblad TVVL Magazine. Graag nog een bewijs van inschrijving opleiding mailen naar info@tvvl.nl.
INSCHRIJVEN

Gepensioneerd lid worden
Bent u gepensioneerd dan kunt u tegen een sterk gereduceerd tarief lid worden. De kosten voor het persoonlijk lidmaatschap gepensioneerden bedragen € 60,00 per jaar (incl. BTW), inclusief een abonnement op het maandblad TVVL Magazine.
INSCHRIJVEN

Begunstiger (bedrijfslid) worden
Elke organisatie in het vakgebied van TVVL kan begunstiger worden. Medewerkers profiteren van de kennis van TVVL en kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan opleidingen, lezingen, excursies en andere bijeenkomsten. Ook ontvangt uw organisatie maandelijks het TVVL magazine. Zie de matrix voor de jaarlijkse bijdrage.
INSCHRIJVEN

 

  • E-mail
Logo Duurzaam Gebouwd
Logo Systemair
Logo Cofely
Terug naar boven