Jeremy Rifkin


Jeremy Rifkin is een Amerikaanse econoom, schrijver en adviseur van zeer vooraanstaande leiders en organisaties. Hij is een echte expert op het gebied van wetenschappelijke en technische veranderingen op onze economie, werkgelegenheid, maatschappij en milieu.

Rifkin is schrijver van meer dan twintig boeken waaronder zijn New York Times bestseller ‘De derde Industriële Revolutie’ die wereldwijd de aandacht trok en omarmd en onderschreven is door talloze wereldleiders. Dat boek gaat over de economie van de twintigste eeuw, mogelijk gemaakt door olie en andere fossiele brandstoffen, die in een eindfase lijkt te zijn gekomen. Met wellicht een nieuwe wereldwijde crisis in het vooruitzicht zijn we wanhopig op zoek naar een duurzaam economisch model. Rifkin laat zien hoe internettechnologie en groene energie voor een derde industriële revolutie kunnen zorgen. Hij schetst het beeld van miljoenen mensen die in huizen, kantoren en fabrieken hun eigen zonne-, wind- en geothermische energie produceren en die energie met elkaar delen via een ‘energie-internet’ – zoals we nu via internet informatie creëren en met elkaar delen. 

In 'De derde Industriële Revolutie' noemt Rifkin vijf pijlers:

  • Verschuiving naar duurzame opwekking van energie,
  • Transformatie van bestaande gebouwen naar energie leverend,
  • Locale buffers in ons energienet middels waterstofgas,
  • Smart Grids via internet
  • Elektrificatie van vervoer, rijdende generatoren.

Zijn overige titels zijn onder andere: ‘The Empathic Civilization’, ‘The Age of Access’, ‘The End of Work’, ‘The European Dream’, ‘The Biotech Century’, ‘The Hydrogen Economy’ en zijn meest recente boek: ‘The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism’. In zijn laatste boek geeft hij ons een spannende analyse van onze tijd, de situatie van de mensheid en van de grote trends in de technologische veranderingen. Van daaruit ontwikkelt hij een universeel perspectief voor de samenleving van de 21eeeuw. Een revolutionaire aanpak in tegenstelling tot wat anderen hebben aangedurfd om in de laatste vijftig jaar naar voren te brengen.

De boeken van Rifkin zijn vertaald in meer dan 35 talen en worden wereldwijd toegepast in honderden universiteiten, bestuursorganen en bedrijven. De columns die Jeremy Rifkin elke maand schrijft zijn verschenen in talloze toonaangevende kranten en magazines, waaronder de Los Angeles Times (USA), The Guardian (UK), De Volkskrant (NL) en Al-Ittihad (UAE).

De kennis en expertise van Rifkin als econoom en schrijver worden ook veelvuldig benut door zeer vooraanstaande leiders en organisaties. Zo is Rifkin de afgelopen 10 jaar adviseur geweest voor de Europese Unie. Hij adviseerde o.a. president Sarkozy, bondskanselier Merkel en minister-president Zapatero toen zij het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedden. Momenteel is Rifkin adviseur van de Europese Commissie, het Europees Parlement en verschillende staatshoofden uit Europa en Azië. Daarnaast is hij de architect van het plan van aanpak dat de Europese Unie gebruikt om de drievoudige uitdaging van de wereldwijde economische crisis, de veiligheid van energie en klimaatverandering het hoofd te bieden.

  • E-mail

permalink

Logo Cofely
Logo Duurzaam Gebouwd
Logo Systemair
Terug naar boven